Demo – Rundvandring

För dig som vill veta mer om ViewMe innan du bestämmer dig! Här visar vi ViewMe’s funktioner och ger tips både för privatpersoner, kundansvarige och assistansanordnare! ViewMe är brukarens röst, anhörigas minne och trygghet, assistentens kollega och anordnares kvalitetssäkring! Du får se ViewMes funktioner som tex;

  • Återkommande händelser 
  • rapporterar sådant som hänt 
  • Kopplar instruktioner till aktiviteter 
  • Enkelt kan skriva avvikelser 
  • Koppla inventering till aktivitet 
  • Få fram statistik på händelser 
  • Effektiv kommunikation inom gruppen
  • Effektiva introduktioner av ny personal
  • Och mycket annat!

Välkomna!
Kostnadsfritt såklart!

Rulla till toppen