Våra samarbetspartner och Promotors

ViewMe bygger kommunikationsbryggan som sammanlänkar intranätet mellan nätverk och verksamhet. Från första tangenttrycket i koden är ViewMe skapat genom engagemang av de som behöver tjänsten; familjer- och arbetsgrupper kring funktionsvariation. Nu ges verksamheten möjlighet att påverka!
 
Detta gör du genom att koppla upp kunder via vårt Promotorpaket och rikta medel till det utvecklingsområde du vill prioritera.

Våra utvecklingsområden

Bilden illustrerar vilka områden ViewMe kommer att ha en lösning för under 2024 samt hur aktörer inom assistansbranchen bidrar till ökad kvalitet och användarvänlighet.

API:
Uppkoppling mot branschens etablerade verksamhetssystem. Möjliggöra att information kopplat till social dokumentation, avvikelserapportering, arbetsmiljöfrågor och loggning av händelser i assistansen ska kunna föras över till det system din verksamhet arbetar i.

Trygg arbetsplats:
Möjlighet att spara standardiserade upplägg för exempelvis trygg introduktion av ny personal eller sjukdagar.
Möjlighet för verksamheten att forma internutbildning kopplat till aktiviteter i verktyget och följa arbetsgruppens kunskapsutveckling genom loggar.

Check in/Check out/ Check up:
Möjlighet för verksamhet att göra egna rapport-formulär för till exempel social dokumentation och avvikelsehantering tillgängliga för arbetsgruppen i verktyget. Möjlighet att följa arbetshändelser som inloggning i realtid.
Möjlighet att följa assistansgrundande aktiviteter och få notis om när det dagliga arbetsflödet inte speglar genomförandeplanen.

Säkert användande:
Funktion för Bank-ID vid inloggning för individens trygghet och tydligare identifiering av arbetsgruppens användande.

Våra samarbetspartner och Promotors

Med ViewMe i er verksamhet skapas trygghet och kvalitet för så väl kund, anhörig och assistent som för den interna kvalitetsledningen. Som ViewMe Promotor finns dessutom chansen att påverka utvecklingens riktning och hur fort vi löser utmaningar hela assistansbranschen brottas med. 

Som ViewMe Promotor tar ni inte bara en plats i våra hjärtan utan även plats på vår hemsida samt i våra sociala kanaler.

Rulla till toppen