Ofta sliter anhöriga med att förmedla den ingående kunskap som krävs för att ge individen rätt omsorg. Informationsvägarna är ofta listor på skåpsluckor, pärmar, dagböcker och egenskapade strukturer i olika dokument. Det finns digitala hjälpmedel för att hålla koll på exempelvis epilepsi, AKK och to do-lists, men dessa omfattar ofta bara en del av ett hjälpbehov och saknar vägar att förmedla kunskap mellan individ, nätverk och verksamhet. Detta skapar ett stort ansvar för den anhörige och risk för utmattning.

Kunskapscentral

Anhöriga får ofta rollen som kunskapscentral med känslan att behöva vara tillgänglig 24-7. ViewMe är den anhöriges möjlighet att låta den personnära kunskapen landa i en sammanhållen struktur. I ViewMe ges stöd att samla instruktioner med text, bild och film, ett schema för dagen och kommande dagar, vårdkontakter, statistik och ett automatiserat stöd för lagerhantering. Händelser kan följas historiskt, vilket underlättar vid rapportering till verksamheter eller andra instanser.


Minska ångesten

Många anhöriga lever med oron och tankarna ”vad händer om jag inte finns där?”. Med ViewMe samlar du din närståendes alla rutiner, behov och information för att stöttare ska kunna ge en trygg och säker tillvaro även om du inte finns där tillfälligt eller för en längre period. ViewMe ger en otrolig trygghet i att veta att alla runt individen får rätt information och vet hur de ska agera.


Säkra upp rutiner

Att ha en anhörig med behov av stöd från andra innebär en stor känslomässig belastning. Att våga lita på att andra människor utför omsorgen på korrekt sätt, att omsorgen blir utförd och att individen även får ta del av livets glädjeämnen och inte bara ”livsviktiga rutiner”. Med ViewMe kan du enkelt dela rutiner med hela gruppen på ett enkelt och smidigt sätt. Alla får samma information och du kan sedan se vad som blivit gjort, när och av vem. Lika enkelt som du ser att något blir gjort så ser du även om något skippas och varför.


Insyn, Insikter och uppföljning

ViewMe ger möjlighet att följa dagen på avstånd. ViewMe ger också möjlighet att se trender i beteende och mående. ViewMe ger dig som anhörig en större överblick och insyn i din anhöriges vardag. Du får även stöd med hjälp av statistik som ger underlag för dialog inom gruppen men även i möte med andra instanser och verksamheter.


Lagerhantering

I en vadrag med mycket omsorg finns ofta många förbrukningsvaror och eller mediciner. Att alltid ha lagret uppdaterat och beställa i rätt tid är något som är energikrävande och kräver bra rutiner. ViewMe hjälper dig med att hålla koll på när det är dags att beställa nytt. Tänk dig ett mail varje gång du når en lägstanivå för en medicin eller förbrukningsvara, vilken dröm!


Vår grundare Malin berättar om när hon fick sin dotter Tuva


Rulla till toppen