ViewMe är en omfattande lösning som förbättrar din assistans genom ökad kommunikation mellan alla parter. Alla dina rutiner kan samlas på ett och samma ställe i ett lättillgängligt format. Alla instruktioner kan förstärkas med bild och film för extra tydlighet. ViewMe uppmärksammar om något blivit glömt eller missats under dagen. ViewMe bidrar till smidiga överlämningar, ökad säkerhet och trygghet, samt viktiga insikter och pålitlig lagerhantering. Denna teknik ger dig verktyget för en mer anpassad och tillfredsställande assistansupplevelse.

Ökad självständighet och kontroll

ViewMe ger dig ökad möjlighet till insyn och att aktivt delta i planeringen, upplägget och hanteringen av din dagliga assistans. Med överskådlig information om hur moment ska utföras kan du vara tryggare i att alla assistenter vet hur du vill ha det och vad du behöver. Du kommer enkelt kunna följa om det blivit utfört eller inte. ViewMe skapar ökad kontroll och insyn över din assistans.


Anpassade instruktioner och information

ViewMe låter dig lagra skräddarsydda instruktionsfilmer och viktig information som är unik för dina behov. Denna funktion säkerställer utförandet på viktiga rutiner och ger alla i gruppen möjlighet till samma information. Bild och film skapar förutsättning till tryggare och enklare introduktioner av nya assistenter för dina specifika rutiner och preferenser.


Smidiga överlämningar

Vid skifte mellan assistanspass erbjuder ViewMe en detaljerad överblick av händelser, kommentarer och uppgifter från tidigare pass. Detta bidrar till en kontinuerlig och högkvalitativ assistans, fri från informationsgap. Genom att ha tillgång till samma uppdaterade information minimeras missförstånd och dina behov tillgodoses mer effektivt.


Säkerhet och trygghet

Med all viktig information samlad och säkert lagrad i ViewMe, kan du känna dig trygg. Nya instruktioner når alla i gruppen och risken för borttappade anteckningar eller missade meddelanden elimineras, vilket ger en ökad säkerhet att dina behov tillgodoses.


Insikter och uppföljning

ViewMe samlar statistik på alla dina planerade och rapporterade aktiviteter. Detta kan ge insikter om hur olika upplägg eller förändringar påverkar dig. Detta kan användas som ett objektivt underlag för att utvärdera hur ofta vissa aktiviteter utförs eller hur ofta de skippas.


Lagerhantering

Det inbyggda lagerhanteringssystemet i ViewMe gör att du kan koppla inventarie till en aktivitet som du utför. Det gör att ViewMe håller koll på dina förbrukningsvaror och påminner om att beställa nya i god tid. Detta minskar stress och osäkerhet kring tillgången på nödvändiga artiklar.


Rulla till toppen